Publikacje

Do pobrania

Dwustopniowa wibroizolacja przenośnika wibracyjnego (pdf) Wpływ zastosowania wibroizolatorów sprężynowych w konstrukcji nawierzchni torowej na tłumienie drgań od torowiska (pdf) Izolacje wibroakustyczne - artykuł "Izolacja akustyczna oraz wibroizolacja w budynkach" (pdf) Przegląd oferowanych produktów (pdf) Lokalizacja źródeł hałasu przy pomocy kamery akustycznej - przykłady (pdf) Identyfikacja źródeł hałasu - artykuł "Identyfikacja źródeł hałasu oraz redukcja emisji hałasu w zakładzie produkcyjnym" (pdf) Identyfikacja źródeł hałasu w maszynach - artykuł "Identyfikacja źródeł hałasu na przykładzie agregatów hydraulicznych" (pdf) Artykuł nt. oferowanych produktów (pdf) Celulozowe tynki dźwiękochłonne - artykuł "Poprawa akustyki pomieszczeń" (pdf) Sale Sportowe - artykuł "Poprawa akustyki sal gimnastycznych za pomocą tynków celulozowych" (pdf) Sala Gimnastyczna - adaptacja sali gimnastycznej z wykorzystaniem tynku SonaSpray (pdf) Celulozowe tynki dźwiękochłonne - artykuł "Sposób na poprawę akustyki pomieszczeń" (pdf) Tynki akustyczne - charakterystyka dostępnych tynków akustycznych (pdf) Tynki akustyczne - artykuł nt. tynków SonaSpray (pdf) Kładka we Wrocławiu - artykuł "Redukcja drgań kładek dla pieszych z wykorzystaniem tłumików masowych" (pdf) Wibroizolacja torowisk - artykuł nt. wibroizolacji torowisk (pdf) Wibroizolacja dwustopniowa - artykuł nt. wibroizolacja wstrząsarki (pdf) Obudowa dźwiękochłonno-izolacyjna - artykuł nt. wyciszenia sprężarek (pdf) Tłumiki i obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne - referat nt. wyciszenia podajników i drukarek (pdf)

Realizowaliśmy projekty dla