Wibroizolacja stanowisk badawczych

Stanowiska badawcze i inne tego typu maszyny drgające są używane na całym świecie do badań nad dynamicznymi właściwościami różnych elementów i systemów, w tym badania odporności na drgania np. urządzeń elektronicznych.

Badania te są przeprowadzane za pomocą wymuszeń typu impuls, szum lub sygnał okresowy. Gdy urządzenia wzbudzające drgania zlokalizowane są blisko aparatury pomiarowej i analizującej, wibroizolacja drgań staje się konieczna.

Typowym przykładem stanowiska badawczego jest stół wibracyjny używany do badań odporności na drgania na którym może być realizowane:
- Symulacja obciążeń wieloosiowych
- Testowanie i weryfikacja trwałości elementów jak np. części do samochodów, elementy dla przemysłu lotniczego

Inne zastosowania stanowisk testowych to:
- Testowanie silników
- Testowanie systemów hydraulicznych

Zastosowanie wibroizolatorów GERB dla tej grupy urządzeń powoduje:
- Redukcję hałasu i drgań w bezpośrednim otoczeniu maszyn
- Ochronę pracowników przed drganiami

Zalety tego typu wibroizolatorów to:
- Łatwy montaż i możliwość dopasowania stanowiska badawczego do potrzeb
- Zredukowanie kosztów wynikających z budowy dodatkowego fundamentu pod stanowisko

Również urządzenia precyzyjne takie jak tokarki do specjalnych zastosowań, mierniki 3D, mikroskopy, czy też inne urządzenia pomiarowe, są wrażliwe na drgania. Bardzo skuteczne w tej sytuacji są wibroizolatory sprężynowe montowane pod tego typu maszynami.

Zapewniają one dokładność pracy urządzeń pomiarowych. Im bardziej podatne są wibroizolatory sprężynowe tym lepszy efekt wibroizolacji. Wibroizolatory GERB są w tym przypadku wyposażone dodatkowo w tłumiki wiskotyczne. Fundamenty dla izolowanych maszyn zazwyczaj znajdują się poniżej poziomu podłogi. W przypadku planowania ustawienia w zakładzie, maszyn lub urządzeń precyzyjnych zaleca się przeprowadzenie pomiaru drgań na miejscu ich lokalizacji.

Pomiary należy wykonać podczas pracy sąsiadujących innych maszyn powodujących drgania.

Prosimy o kontakt dla uzyskania dalszych informacji.

Realizowaliśmy projekty dla