Informacje ogólne

Regulacja wzbudnika jednoosiowego

SD - Informacje ogólne o produktach Spectral Dynamics

JAGUAR - regulacja drgań ze sprzężeniem zwrotnym wg. określonej charakterystyki częstotliwościowej
- Do 98 kanałów sterujących
- Ponad 500 kanałów pomiarowych

Regulacja wzbudnika wieloosiowego ze sprzężeniem zwrotnym

JAGUAR - regulacja drgań
- Urządzenie zoptymalizowane do testowania obiektów o wielu stopniach swobody
- Wzbudzanie i regulacja szumu Gaussa za pomocą techniki adaptacyjnej opatentowanej w Spectral Dynamics
- Regulacja sygnału sinusoidalnego o zmiennej częstotliwości za pomocą cyfrowych filtrów śledzących
- Regulacja stanów nieustalonych dla testów SRS oraz sejsmicznych
- Regulacja sygnału w czasie rzeczywistym

Pomiar / analiza sygnału

JAGUAR - pomiar i analiza sygnału
- Od 8 do ponad 500 kanałów pomiarowych z zasilaniem ICP
- Wydajne dyski dla gromadzenia danych
- Różnorodne możliwości analizy sygnału

Oprogramowanie do analiz na bazie PC

STARModal - kompletny pakiet do dynamicznych analiz struktur na bazie Microsoft Windows
- Analiza modalna z możliwością wyboru wielu zaawansowanych procedur estymacyjnych
- Analiza w dziedzinie czasu
- Określenie częstotliwości drgań własnych
- Wizualizacja postaci drgań własnych struktur i obiektów
- Badanie wpływu modyfikacji struktury na właściwości dynamiczne
- Symulacja odpowiedzi struktury na wymuszenie

Realizowaliśmy projekty dla