System STARModal - Program do analizy modalnej

Analiza w dziedzinie czasu oraz animacja drgań
Analiza modalna (EMA)
Analiza drgań roboczych (ODSA)
Zaawansowane techniki estymacji drgań własnych
Symulacja modyfikacji struktury
Symulacja drgań wymuszonych

STARModal to obecnie najbardziej kompletny system do analizy drgań działający na PC. Łączy w sobie ostatnie osiągnięcia w analizie drgań z intuicyjnym interfejsem na bazie Microsoft Windows. Od operacji na nieregularnych modelach do analizy modalnej i czasowej, od zaawansowanego określenia parametrów modelu aż do modyfikacji parametrów dynamicznych struktury. STARModal to pojedyńcze, najbardziej wszechstronne rozwiązanie dla badań dynamicznych struktur mechanicznych.

Realizowaliśmy projekty dla