JAGUAR - System do wzbudzania i regulacji drgań

JAGUAR to bardzo wydajny system dla regulacji wzbudników typu MIMO (Multiplied Input/Multiplied Output) oraz analiz dynamicznych

Regulacja wzbudnika ze sprzężeniem zwrotnym
JAGUAR zawiera pełny zestaw do regulacji wzbudników z 98 kanałami sterującymi oraz ponad 500 kanałami pomiarowymi. Adaptacyjna opatentowana technika pomiaru zapewnia najwyższą dokładność i bezpieczeństwo pomiarów.

Analizator sygnału
Zewnętrzna wielokanałowa architektura pobierania danych (ACP) pozwala zwiększyć ilość kanałów pomiarowych do kilkaset bez utraty jakości przetwarzanego sygnału. System posiada wydajne dyski dla każdego kanału ACP, które pozwalają na szybki transfer danych. Analizator sygnału zawiera wiele możliwości analizy: analiza FFT, analiza stanów nieustalonych (SRS), Analiza za pomocą sinusa o zmieniającej się częstotliwości (z cyfrowymi filtrami śledzącymi), oraz analizę modalną kompatybilną z MTS I-DEAS

Regulacja wzbudników typu MIMO (Multiplied Input/Multiplied Output)
Zoptymalizowany do testów obiektów o wielu stopniach swobody, system JAGUAR dostarcza możliwość regulacji wzbudników MIMO.
- Wzbudzanie i regulacja szumu Gaussa za pomocą techniki adaptacyjnej opatentowanej w Spectral Dynamics
- Regulacja sygnału sinusoidalnego za pomocą cyfrowych filtrów śledzących
- Regulacja stanów nieustalonych dla sygnałów impulsowych i testów sejsmicznych
- Analiza sygnału w czasie rzeczywistym

Realizowaliśmy projekty dla