Izolacja akustyczna ścian

Izolacja ścian na etapie budowy
Aby uzyskać wymagane wartości izolacyjności akustycznej ścian, potrzebne jest zastosowanie odpowiednich materiałów dźwiękoizolacyjnych. Najbardziej efektywnym sposobem jest wykonanie ścian składających się z dwóch warstw materiału konstrukcyjnego pomiędzy którymi znajduje się materiał dźwiękoizolacyjny. Materiał konstrukcyjny zapewnia wysoką masę i dzięki temu tłumienie dźwięków materiałowych oraz powietrznych. Natomiast materiał dźwiękoizolacyjny znajdujący się pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi podwyższa w znacznym stopniu ich izolacyjność akustyczną. Podwyższeniu ulega również izolacyjność termiczna ścian.

Zwiększenie izolacyjności istniejących ścian
W przypadku podwyższania izolacyjności akustycznej ścian jednowarstwowych (prace renowacyjne) materiał dźwiękoizolacyjny jest przymocowywany lub przyklejony na ścianie, a następnie pokryty płytą gipsowo-kartonową znajdującą się na ruszcie metalowym lub drewnianym. Ruszt ten powinien być oddzielony od ściany za pomocą taśm stanowiących wibroizolację. Taśmy te są opisane w punkcie Akcesoria. Podwyższenie izolacyjności ścian istniejących odbywa się przez dodanie jednej lub kilku warstw materiału dźwiękoizolacyjnego. Przykład rozwiązania oraz sposób montażu jest przedstawiony na rysunku poniżej. Rozwiązanie to zapewnia Rw=56 dB

Do pobrania

Dźwiękoizolacja ścian wielowarstwowych

Standardowa ściana warstwowa - Isolmant Perfetto TR lub Special, Isolmant Fibra LC (pdf) Cienka ściana warstwowa - Isolmant Polimuro (pdf)

Dźwiękoizolacja termiczna ścian wielowarstwowych

Izolacja ścian zewnętrznych - Isolmant Perfetto Special (pdf) Płyta odbijająca i cienka warstwa pustki powietrznej - Isolmant Polimuro Reflex (pdf)

Płyta wykończeniowa jako materiał dźwiękoizolacyjny

Wykończenie wewnętrzne - Isolmant IsolGypsum (Fibra, GP lub Gomma XL) (pdf)

Dźwiękoizolacja przegród za pomocą płyt gipsowo-kartonowych

Przegroda pionowa z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych - Isolmant Perfetto CG lub Perfetto RB, Isolmant IsolGypsum Gomma (pdf)

Warstwa wykończeniowa jako izolacja termiczna

Płyty gipsowo-kartonowe w suchej zbudowie - Isolmant IsolGypsum (PE lub Fibra) (pdf)

Dane techniczne materiałów Isolmant

Isolmant Perfetto TR (pdf) Isolmant Perfetto TR - dane katalogowe (pdf) Isolmant Perfetto BV (pdf) Isolmant Perfetto BV - dane katalogowe (pdf) Isolmant Perfetto CG (pdf) Isolmant Perfetto CG - dane katalogowe (pdf) Isolmant Polimuro (pdf) Isolmant Polimuro - dane katalogowe (pdf) Isolmant IsolGypsum (pdf) Isolmant IsolGypsum - dane katalogowe (pdf) Isolmant Fibra LC (pdf) Isolmant Fibra LC - dane katalogowe (pdf) Isolmant Polimuro Reflex (pdf) Isolmant Polimuro Reflex - dane katalogowe (pdf) Isolmant Fascia Tagliamuro (pdf) Isolmant Fascia Tagliamuro - dane katalogowe (pdf) Isolmant Setto Acustico CG (pdf) Isolmant Setto Acustico CG - dane katalogowe (pdf)

Realizowaliśmy projekty dla