Izolacja akustyczna ścian

Izolacja ścian na etapie budowy
Aby uzyskać wymagane wartości izolacyjności akustycznej ścian, potrzebne jest zastosowanie odpowiednich materiałów dźwiękoizolacyjnych. Najbardziej efektywnym sposobem jest wykonanie ścian składających się z dwóch warstw materiału konstrukcyjnego pomiędzy którymi znajduje się materiał dźwiękoizolacyjny. Materiał konstrukcyjny zapewnia wysoką masę i dzięki temu tłumienie dźwięków materiałowych oraz powietrznych. Natomiast materiał dźwiękoizolacyjny znajdujący się pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi podwyższa w znacznym stopniu ich izolacyjność akustyczną. Podwyższeniu ulega również izolacyjność termiczna ścian.


Zwiększenie izolacyjności istniejących ścian
W przypadku podwyższania izolacyjności akustycznej ścian jednowarstwowych (prace renowacyjne) materiał dźwiękoizolacyjny jest przymocowywany lub przyklejony na ścianie, a następnie pokryty płytą gipsowo-kartonową znajdującą się na ruszcie metalowym lub drewnianym. Ruszt ten powinien być oddzielony od ściany za pomocą taśm stanowiących wibroizolację. Taśmy te są opisane w punkcie Akcesoria. Podwyższenie izolacyjności ścian istniejących odbywa się przez dodanie jednej lub kilku warstw materiału dźwiękoizolacyjnego. Przykład rozwiązania oraz sposób montażu jest przedstawiony na rysunku poniżej. Rozwiązanie to zapewnia Rw=56 dBRealizowaliśmy projekty dla