Izolacja akustyczna podłóg i stropów

Izolacja podłóg na etapie budowy
Przegrody budowlane poziome są zazwyczaj złożone z kilku warstw: podłoga pływająca, wylewka betonowa, wylewka wyrównująca, ostatnia warstwa podłogi. Materiał dźwiękoizolacyjny składa się z jednej lub kilku warstw elastycznych znajdujących się w jego strukturze. Powinien on zapewniać oprócz redukcji hałasu przenoszonego przez strop wystarczającą sprężystość, która eliminuje przenoszenie drgań z górnej warstwy podłogi na dolną.

Do najważniejszych właściwości materiału dźwiękoizolacyjnego należy zaliczyć jego sztywność dynamiczną, która decyduje o skuteczności w tłumieniu drgań i dźwięków materiałów. Im niższa wartość sztywności dynamicznej tym lepsze właściwości wibroizolacyjne i dźwiękoizolacyjne. Drugą ważną cechą materiału jest wytrzymałość na ściskanie (pełzanie) wyrażoną w %, która wskazuje odporność maty dźwiękoizolacyjnej na odkształcenia plastyczne.

Izolacja stropów w istniejących budynkach
Dla podwyższenia izolacyjności stropów potrzebne jest rozwiązanie bazujące na technologii sufitów podwieszanych. Nad warstwą płyty kartonowo-gipsowej umieszczonej na ruszcie metalowym znajduje się jedna lub kilka warstw materiału dźwiękoizolacyjnego.

Do pobrania

Dźwiękoizolacja podpłytowa

Podłoga pływająca na wylewce samopoziomującej - Isolmant UnderSlim, UnderSpecial, FibroGomma Plus lub BiPlus (pdf) Podłoga pływająca na płycie fundamentowej - Isolmant BiPlus lub FibroGomma Plus (pdf) Podłoga pływająca w stropie z ogrzewaniem podłogowym lub systemem chłodzenia - Isolmant Radiante lub UnderSpecial (pdf) Podłoga pływająca w stropie z ogrzewaniem podłogowym lub systemem chłodzenia o niskiej inercji cieplnej - Isolmant IsolTile (pdf) Podłoga pływająca w stropie z ogrzewaniem podłogowym lub systemem chłodzenia o niskiej inercji cieplnej w suchej zabudowie - Isolmant Fibra HD (pdf) System suchej wylewki - Isolmant Fibra HD (pdf)

Dźwiękoizolacja podłóg drewnianych

Podłoga pływająca - podłoga na konstrukcji drewnianej z systemem ogrzewania podłogowego (pdf) Podłoga pływająca - drewniano-betonowa płyta stropowa (pdf) Podłoga pływająca - podłoga z drewna klejonego krzyżowo (CLT) (pdf)

Dźwiękoizolacja termiczna podłóg

Izolacja podpłytowa - Isolmant D311 (pdf)

Dźwiękoizolacja pod posadzkami

Podłogi pływające - Isolmant IsolDrum (pdf) Posadzka klejona - Isolmant IsolDrum (pdf) Posadzka cementowa - Isolmant IsolTile (pdf)

Dźwiękoizolacja klatek schodowych

Izolacja podestów, półpięter i stopni - Isolmant Kit Scale (pdf)

Dźwiękoizolacja stropów za pomocą płyt gipsowo-kartonowych

Sufit podwieszany - Prefetto CG, Perfetto RB, Setto Acustico Fibra lub CG (pdf)

Dane techniczne materiałów Isolmant

Isolmant Perfetto TR (pdf) Isolmant Perfetto TR - dane katalogowe (pdf) Isolmant Perfetto BV (pdf) Isolmant Perfetto BV - dane katalogowe (pdf) Isolmant Perfetto CG (pdf) Isolmant Perfetto CG - dane katalogowe (pdf) Isolmant BiPlus (pdf) Isolmant BiPlus - dane katalogowe (pdf) Isolmant Polimuro (pdf) Isolmant Polimuro - dane katalogowe (pdf) Isolmant Special (pdf) Isolmant Special - dane katalogowe (pdf) Isolmant UnderPlusBlack (pdf) Isolmant UnderPlusBlack - dane katalogowe (pdf) Isolmant UnderSpecial (pdf) Isolmant UnderSpecial - dane katalogowe (pdf) Isolmant Radiante (pdf) Isolmant Radiante - dane katalogowe (pdf) Isolmant IsolTile (pdf) Isolmant IsolTile - dane katalogowe (pdf) Isolmant D311 (pdf) Isolmant D311 - dane katalogowe (pdf) Isolmant Fascia Perimetrale Stacca (pdf) Isolmant Fascia Perimetrale Stacca - dane katalogowe (pdf) Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Reticolata (pdf) Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Reticolata - dane katalogowe (pdf) Isolmant Fascia Perimetrale Radiante (pdf) Isolmant Fascia Perimetrale Radiante - dane katalogowe (pdf) Isolmant Fascia Perimetrale (pdf) Isolmant Fascia Perimetrale - dane katalogowe (pdf) Isolmant Fibra HD (pdf) Isolmant Fibra HD - dane katalogowe (pdf) Isolmant Kit Scale (pdf) Isolmant Kit Scale - dane katalogowe (pdf) Isolmant IsolDrum N (pdf) Isolmant IsolDrum N - dane katalogowe (pdf) Isolmant Nastro Alluminato (pdf) Isolmant Nastro Alluminato - dane katalogowe (pdf) Isolmant Fibra LC (pdf) Isolmant Fibra LC - dane katalogowe (pdf) Isolmant Polimuro Reflex (pdf) Isolmant Polimuro Reflex - dane katalogowe (pdf) Isolmant Fascia Tagliamuro (pdf) Isolmant Fascia Tagliamuro - dane katalogowe (pdf) Isolmant IsolGypsum (pdf) Isolmant IsolGypsum - dane katalogowe (pdf) Isolmant Setto Acustico CG (pdf) Isolmant Setto Acustico CG - dane katalogowe (pdf) Isolmant TeloGomma 5+3 (pdf) Isolmant Telogomma 5+3 - dane katalogowe (pdf) Isolmant Cemento Armato (pdf) Isolmant Cemento Armato - dane katalogowe (pdf) Isolmant Strong (pdf) Isolmant Strong - dane katalogowe (pdf) Isolmant Damp (pdf) Isolmant Damp - dane katalogowe (pdf)

Realizowaliśmy projekty dla