Wzbudniki drgań

Wzbudniki drgań do 400 N

Wzbudniki drgań służące do reprodukcji obciążeń występujących w praktyce mogą być zarówno urządzeniami stacjonarnymi jak i przenośnymi. Typowe zastosowania to: analiza strukturalna, badania odporności na drgania, kalibracja czujników drgań. Prosta budowa wzbudników zapewnia ich długą trwałość. Oznaczają się wysoką sztywnością w kierunku poprzecznym i wzdłużnym. W nowoczesnych rozwiązaniach dzięki zastosowaniu specjalnych magnesów możliwe jest duże upakowanie mocy przy stosunkowo niewielkich wymiarach. Jest to szczególnie istotne w zastosowaniach w których wzbudniki muszą być przenoszone w różne miejsca. Wzbudniki drgań są wykorzystywane na liniach produkcyjnych, w laboratoriach kontroli jakości w przemyśle oraz w laboratoriach szkół wyższych. Wzbudniki drgań w połączeniu z układem sterowania i regulacji drgań np. PUMA umożliwiają wykonanie drgań według krajowych i międzynarodowych norm (PN, DIN, ISO, BS, MIL, IEC)

 Wzbudniki drgań od 1 kN do 2,7 kN

Wzbudniki drgań służą do wymuszenia drgań podczas badania odporności na drgania i niezawodności urządzeń we wszystkich zastosowaniach. Są one przystosowane do badań długoterminowych i posiadają wysoką sztywność zarówno dla a obciążeń poprzecznych jak i wzdłużnych. Elektrodynamiczne wzbudniki drgań są umieszczane na podstawie, która umożliwia ich obrót i mogą wytwarzać drgania zarówno w kierunku pionowym i poziomym. Podstawa jest standardowo umieszczana na wibroizolatorach. Przenoszenie drgań do miejsca na którym wzbudnik jest posadowiony jest w ten sposób zredukowane i dodatkowy fundament nie jest wymagany. Wentylator gwarantuje chłodzenie wzbudnika drgań. System regulacji PUMA lub JAGUAR tworzą razem ze wzbudnikiem i wzmacniaczem kompletny system pomiarowy zapewniający użytkownikowi spełnienie wymagań dotyczących badań jakościowych różnych produktów zawartych w normach polskich oraz międzynarodowych (PN, DIN, ISO, BS, MIL, IEC, ASTM).

W przypadku zainteresowania wzbudnikami o większej sile wymuszającej prosimy o kontakt.

Realizowaliśmy projekty dla