Wibroizolacja maszyn włókienniczych

Maszyny włókiennicze zazwyczaj występują w jednym miejscu w dużej ilości, wszystkie pracują z tą samą lub podobną prędkością elementów wirujących. Ta sytuacja prowadzi nie tylko do zwiększenia poziomu drgań, ale również do ich interferencji.

W przeszłości maszyny włókiennicze były mocno niewyważone, ich prędkość działania była wolna, niska była także stabilność pracy maszyny. Te właściwości wymuszały montowanie maszyny na płycie stalowej lub betonowych fundamentach. Obecnie maszyny włókiennicze pracują z dużymi prędkościami oraz mniejszym niewyważeniem.

Dla tego typu maszyn GERB opracował specjalne wibroizolatory, które mogą być zainstalowane bezpośrednio pod maszynami włókienniczymi.

Prosimy o kontakt dla uzyskania dalszych informacji.

Realizowaliśmy projekty dla