Systemy do wzbudzania, pomiaru i regulacji drgań

Spectral Dynamics, Inc. jest światowym liderem w dostawie systemów pomiarowych i oprogramowania do analizy drgań i analiz dynamicznych. Produkty Spectral Dynamics wykorzystywane są w celu weryfikacji procesów projektowania, testowania produktów i badań jakościowych m.in. w zakładach elektronicznych i mechanicznych.

Zastosowania produktów Spectral Dynamics

Wzbudzanie i regulacja drgań
• Regulacja pojedyńczego wzbudnika
• Jednoosiowa regulacja drgań wielu wzbudników
• Wieloosiowa regulacja wzbudnika lub wielu wzbudników

Pomiar/analiza danych
• Regulacja drgań
• Badania odporności urządzeń na drgania
• Analiza stanów nieustalonych
• Analiza sygnałem swept sine
• Analiza modalna (StarModal)
• Analiza drgań roboczych
• Analiza akustyczna (StarAcoustic)
• Analiza maszyn obrotowych (Order Analysis)

Realizowaliśmy projekty dla