Pomiary i redukcja hałasu przemysłowego

Zajmujemy się pomiarami hałasu przemysłowego oraz proponujemy metody jego zwalczania. W zależności od rodzaju źródła hałasu dobieramy rozwiązania zapewniające optymalną redukcję hałasu.

W zakres usług wchodzi:
• Pomiary poziomu hałasu maszyn i urządzeń,
• Lokalizacja źródeł hałasu przemysłowego za pomocą kamery akustycznej,
• Pomiar i symulacja hałasu przemysłowego (LEQ Professional, ODEON).
• Projektowanie ekranów akustycznych dla zastosowania w halach fabrycznych oraz w środowisku,
• Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne: projektowanie i realizacja,
• Tłumiki akustyczne: projektowanie i realizacja,
• Pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy.

Realizowaliśmy projekty dla