O firmie

W firmie Wibro-Akustyka został przeprowadzony audit wewnętrzny w zakresie zgodności dokumentacji systemu zarządzania laboratorium z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Laboratorium Badawcze

O firmie
Firma Wibro-Akustyka powstała w roku 2000. Celem jej działalności jest stosowanie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań dla zwalczania drgań i hałasu maszyn oraz hałasu w pomieszczeniach przemysłowych i użyteczności publicznej. Główne zakresy działalności firmy Wibro-Akustyka WAF są następujące:

1. Wyciszanie pomieszczeń.
Wykonujemy projekty adaptacji akustycznych pomieszczeń oraz oceny techniczne projektów budowlanych pod względem akustycznym. Wyciszamy pomieszczenia użyteczności publicznej oraz pomieszczenia przemysłowe przy pomocy tynków celulozowych SonaSpray nanoszonych natryskowo. Technologia tynków SonaSpray jest głównie stosowana dla zmniejszenia czasu pogłosu w pomieszczeniach jak hale sportowe, baseny, sale widowiskowe i koncertowe, kina, teatry, pomieszczenia biurowe, garaże podziemne, hale przemysłowe, pomieszczenia techniczne, itp. Tynki te są bardzo skuteczne w zmniejszaniu czasu pogłosu i ogólnego poziomu hałasu w pomieszczeniach i są konkurencyjne cenowo z innymi materiałami dźwiękochłonnymi. Oferujemy również materiały dźwiękoizolacyjne.

2. Wibroizolacja maszyn i urządzeń oraz budynków i torowisk.
Dla redukcji drgań maszyn i urządzeń firma oferuje wibroizolatory na bazie sprężyn (GERB) oraz wibroizolatory gumowe. Wibroizolatory sprężynowe mogą być wyposażone w tłumiki wiskotyczne i są zwłaszcza zalecane dla dużych maszyn takich jak: młoty i prasy kuźnicze, wyposażenie elektrowni, pompy, turbiny, młyny, kruszarki, wirówki, stanowiska pomiarowe, prasy drukujące, agregaty prądotwórcze, przewody, wentylatory, maszyny włókiennicze i inne. Wibroizolatory sprężynowe są skuteczne w zakresie niskich częstotliwości drgań i zapobiegają przenoszeniu się drgań do podłoża oraz konstrukcji budynków przemysłowych. Posiadamy również doświadczenie w zakresie wibroizolacji torowisk, budynków i lądowisk dla helikopterów. Projektujemy i oferujemy również tłumiki masowe (TMD) dla mostów i kładek.

3. Lokalizacja źródeł hałasu.
Określenie głównych źródeł hałasu jest kluczowym zagadnieniem przy znalezieniu optymalnych metod redukcji hałasu. Dokonujemy wizualizacji źródeł hałasu przy pomocy kamery akustycznej z wykorzystaniem metod beamforming oraz holografii akustycznej.
Kamera akustyczna może być stosowana do lokalizacji źródeł hałasu stacjonarnego i niestacjonarnego maszyn i urządzeń oraz pojazdów. Źródła hałasu mogą być lokalizowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz hal przemysłowych.

4. Systemy dla pomiaru, wzbudzania i regulacji drgań.
Oferujemy programy na bazie Windows do analizy modalnej - STARModal i STARStruct oraz do analizy hałasu metodą pomiaru natężenia dźwięku - STARAcoustics. Do pomiaru, wzbudzania i regulacji drgań oferujemy stacjonarne i przenośne systemy wielokanałowe współpracujące z oprogramowaniem w systemie Windows, jak: PUMA, JAGUAR, COUGAR. Dostarczamy kompletne rozwiązania w zakresie badania odporności na drgania maszyn i urządzeń podczas badań jakościowych w tym wzbudniki drgań i stoły wibracyjne.

5. Redukcja hałasu maszyn i urządzeń.
Wykonujemy pomiary hałasu i drgań maszyn i urządzeń. Przeprowadzamy pomiary drgań (Analiza Modalna, Analiza Drgań Roboczych). Na podstawie tych badań określamy możliwości obniżenia drgań i hałasu maszyn, proponując zmiany konstrukcyjne lub obudowy dźwiękochłonne dla głównych źródeł hałasu.

6. Hałas środowiskowy.
Wykonujemy opracowania w zakresie zmniejszania hałasu środowiskowego (opinie, przeglądy ekologiczne). Wykonujemy projekty ekranów akustycznych dla zastosowań przemysłowych i drogowych.

Zapraszamy do współpracy!

Realizowaliśmy projekty dla