Sposoby na wyciszenie agregatu prądotwórczego

Podczas pracy agregatu prądotwórczego wytwarzane są dynamiczne siły oraz momenty, które są częściowo tłumione, a częściowo przenoszone na podłoże, co wpływa negatywnie na jego działanie i drgania struktury, do której jest przymocowany. Z uwagi na ten fakt konieczne jest wyciszenie agregatu prądotwórczego. Do jednego z najprostszych rozwiązań można zaliczyć wykorzystanie odpowiednio dobranego tłumika, który jest w stanie obniżyć hałas o ok. 30 dB. Oprócz tego stosuje się specjalne obudowy akustyczne mogące służyć do kilku urządzeń, jednak wyciszenie agregatu prądotwórczego jest w tym wypadku nieco mniej efektywne – redukcja hałasu wynosi max. 20 dB. Niekiedy używane są również maty minimalizujące drgania na podłożu.

Agregaty prądotwórcze można podzielić na te mniejsze, wykorzystywane głównie w gospodarstwach domowych, oraz większe, mające zastosowanie w transporcie czy przemyśle, np. w pociągach, na statkach i w małych elektrowniach. We wszystkich przypadkach podłoże pod agregaty powinno być chronione przed drganiami.

Prosimy o kontakt dla uzyskania dalszych informacji.

Realizowaliśmy projekty dla