Wibroizolacja agregatów prądowych

Podczas pracy agregatu prądotwórczego wytwarzane są dynamiczne siły oraz momenty, które są częściowo tłumione a częściowo przenoszone na podłoże, co wpływa negatywnie na prace agregatu i drgania struktury do której jest przymocowany.

Duże agregaty prądotwórcze są używane w wielu zastosowaniach np. w pociągach, na statkach i w małych elektrowniach. We wszystkich tych zastosowaniach podłoże pod agregaty powinno być chronione przed drganiami.

Prosimy o kontakt dla uzyskania dalszych informacji.

Realizowaliśmy projekty dla