Materiały dźwiękoizolacyjne

Materiały dźwiękoizolacyjne mają za zadanie wyeliminowanie lub redukcję przenoszenia dźwięków przez przegrody budowlane. Izolacja akustyczna dotyczy przegród budowlanych poziomych (ścian) oraz pionowych (stropów, podłóg). Budynki powinny być projektowane z zachowaniem obowiązujących norm odnośnie izolacyjności akustycznej. Wymagane wartości izolacyjności akustycznej są określone w normach zarówno dla przegród poziomych (ścian) jak i pionowych (podłóg).

Z tego względu materiały na przegrody budowlane powinny być dobierane prawidłowo pod względem izolacyjności akustycznej i spełniać jednocześnie normy budowlane.

W tym celu należy spełnić następujące warunki:
1. Wybrać materiały konstrukcyjne o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
2. Dokonać w razie potrzeby doboru dodatkowych materiałów dźwiękoizolacyjnych.
3. Sprawdzić izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.
4. Nadzorować prawidłowy montaż materiałów dźwiękoizolacyjnych.

Dobór materiałów i sprawdzenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych powinny się odbywać na etapie projektowania budynków. Możliwe jest również podwyższenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych podczas renowacji istniejących budynków.

Realizowaliśmy projekty dla