Piezoelektryczne czujniki drgań i ciśnienia oraz akcesoria

Czujniki drgań służą do kontroli funkcjonowania podzespołów maszyn przemysłowych. Kontrola wibracji emitowanych przez pracujące urządzenia jest potrzebna m.in. do oceny ich stanu technicznego. Zebrane dane pozwalają zoptymalizować etapy produkcji. Aparatura pomiarowa, działająca na podstawie zjawiska piezoelektrycznego, ma prostą budowę. Składa się z kilku elementów, m.in. kryształu kwarcu lub innego materiału o podobnych właściwościach oraz okładzin pełniących funkcję membran. Mierzone parametry pojawiają się na wyświetlaczu. Urządzenia umieszcza się bezpośrednio na pracujących maszynach. Czujniki drgań to precyzyjne narzędzia optymalizujące procesy produkcyjne. Wykorzystuje się je również do pomiaru drgań budynków wywoływanych chociażby przez pobliskie torowiska czy prowadzone prace budowlane.

Jesteśmy przedstawicielem handlowym w Polsce firmy DJB Instruments, której siedziba znajduje się w Anglii. DJB Instruments dostarcza czujniki oraz urządzenia do pomiarów drgań.

Produkty
• Piezoelektryczne czujniki drgań
• Piezoelektryczne czujniki ciśnienia 
• Miernik drgań
• Kalibratory drgań
• Kondycjonery sygnału

Zastosowania
• Pomiar drgań maszyn i urządzeń
• Pomiar drgań budynków
• Analiza modalna
• Monitoring drgań urządzeń oraz budynków
• Badania udarowe

 

Realizowaliśmy projekty dla