Lokalizacja źródeł hałasu

Określenie głównych źródeł hałasu jest kluczowym zagadnieniem przy znalezieniu optymalnych metod redukcji hałasu. Dokonujemy wizualizacji źródeł hałasu przy pomocy kamery akustycznej z wykorzystaniem metod Beamforming oraz Holografii Akustycznej.

Kamera akustyczna może być stosowana do lokalizacji źródeł hałasu stacjonarnego i niestacjonarnego maszyn i urządzeń oraz pojazdów. Źródła hałasu mogą być lokalizowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz hal przemysłowych.

Realizowaliśmy projekty dla