Pomiary drgań i wibroizolacja

Wibroizolatory sprężynowe mogą zostać dobrane zarówno dla małych jak i dużych maszyn wytwarzających obciążenia dynamiczne. W naszej ofercie znajdują się wibroizolatory sprężynowe, wibroizolatory z tłumikami wiskotycznymi oraz wibroizolatory gumowe.

Wibroizolacja służy również do zabezpieczenia czułych urządzeń pomiarowych przed drganiami wytwarzanymi w pomieszczeniach przemysłowych (wibroizolacja przemieszczeniowa)

W zakres usług wchodzą:

• Pomiary drgań maszyn, urządzeń oraz w budynkach i obiektach inżynierskich,
• Prognozy oddziaływania drgań pochodzących od torowisk na obiekty budowlane istniejące oraz projektowane,
• Projektowanie i dobór wibroizolatorów dla maszyn i urządzeń,
• Projektowanie i dobór wibroizolatorów dla budynków i torowisk,
• Projektowanie i dobór eliminatorów drgań dla mostów i kładek dla pieszych (TMD - strojone tłumiki masowe),
• Analiza drgań za pomocą Metody Elementów Skończonych (oprogramowanie MIDAS), Eksperymentalna Analiza Modalna (EMA), Analiza Drgań Roboczych (ODSA), 
• Badanie skuteczności systemów wibroizolacyjnych,
• Doradztwo techniczne w zakresie redukcji drgań maszyn i urządzeń.Realizowaliśmy projekty dla