Wyciszanie pomieszczeń, adaptacje akustyczne

Zajmujemy się wyciszaniem pomieszczeń zarówno przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. Wykonujemy projekty adaptacji akustycznych oraz proponujemy rozwiązania dotyczące doboru materiałów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych znajdujących się w naszej ofercie.

W skład naszej oferty wchodzą:
• Wykonywanie projektów adaptacji akustycznych pomieszczeń,
• Wykonywanie tynków dźwiękochłonnych SonaSpray i Sonacoustic oraz innych materiałów akustycznych w pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych,
• Opracowanie wytycznych dla doboru materiałów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych w budownictwie,
• Pomiar izolacyjności akustycznej przegród budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
• Pomiar czasu pogłosu w pomieszczeniach,
• Pomiar i symulacja akustyki pomieszczeń (STI, RASTI, RT60, EDT) - EASE,
• Projektowanie systemów nagłośnieniowych,
• Sprzedaż materiałów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych.

Realizowaliśmy projekty dla