Kamera akustyczna - Noise Inspector

Kamera akustyczna pozwala na lokalizowanie głównych źródeł hałasu. Wizualizacja źródeł dźwięku opiera się na wykorzystaniu zdjęć lub obrazów video z jednoczesnym pomiarem poziomu dźwięku przy pomocy matrycy z 56 lub 112 mikrofonami. Oprogramowanie umożliwia określenie stref o podwyższonej emisji hałasu.

Metoda może być wykorzystywana zarówno do identyfikacji źródeł hałasu stacjonarnych i niestacjonarnych w maszynach np. w hali fabrycznej, jak również do identyfikacji hałasu na zewnątrz, pochodzącego od pomieszczeń przemysłowych oraz od maszyn mobilnych i pojazdów znajdujących się na zewnątrz.

Poprawne zlokalizowanie źródeł hałasu jest kluczowym zagadnieniem dla redukcji hałasu. Zastosowanie kamery akustycznej pozwala na bardzo istotne skrócenie czasu oraz kosztów wykonania zabezpieczeń akustycznych.

Do lokalizacji źródeł hałasu wykorzystuje się m.in. metodę Beamforming oraz Holografię Akustyczną z możliwością definiowania własnych algorytmów dla poszczególnych rodzajów pomiarów.

Realizowaliśmy projekty dla