System STARAcoustic - Pomiary natężenia dźwięku

STARAcoustic jest kompletnym systemem do pomiaru natężenia dźwięku przy pomocy wielokanałowych analizatorów FFT lub analizatorów oktawowych i sond mikrofonowych.

- Analiza natężenia dźwięku pozwala na:
- Szybką identyfikację źródeł hałasu,
- Dokładne określenie mocy akustycznej emitowanej ze źródła hałasu,
- Wbudowane pomiary w specyficznym środowisku akustycznym (metoda in-situ). Brak konieczności pomiarów w drogich komorach do badań akustycznych,
- Sprawdzenie zgodności z normami ISO w ciągu kilku sekund.

STARAcoustic jest zoptymalizowanym systemem do identyfikacji źródeł hałasu oraz określania mocy akustycznej. System ten charakteryzuję się łatwością obsługi i pomaga uzyskać wysoką dokładność. Właściwości programu umożliwiają transfer danych z urządzenia pomiarowego do programu, przeprowadzenie szczegółowych analiz, wyświetlenie wyników pomiaru w różnych formatach oraz sporządzenie raportu.

Realizowaliśmy projekty dla